Dobrý deň, otec zomrel, mám brata a mamu. Za života mi daroval dom so záhradou v hodnote 55 000 EUR, ale vlastnil aj ďalší majetok v hodnote asi 100 000 EUR, o dlhoch neviem. Bude mať toto darovanie vplyv na veľkosť môjho podielu? Vďaka

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania. Ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2 (pozn. dedič 1. dedičskej skupiny), započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba

Read More

Poručiteľ – otec zomrel, čakáme na dedičské konanie, zostal po ňom byt a chceme ho ešte pred konaním predať. Resp. ponúknuť ho teraz na trh. Je to protiprávne? A ak sa niekto zriekne dedičstva, má nárok o neho spätne žiadať? Existuje nejaký spôsob? Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, v zmysle § 460 Občianskeho zákonníka, dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Náš právny poriadok zachováva pri prechode dedičstva na dediča úradnú ingerenciu. Ide o povinné prejednanie každého dedičstva v dedičskom konaní a potvrdenie nadobudnutia dedičstva rozhodnutím súdu. Nie je protiprávne, ak vy ako dedičia ponúknete byt po poručiteľovi na realitnom trhu. Avšak reálne ho môžete predať, ak sa stanete jeho vlastníkmi (po právoplatnom skončení konania o dedičstve, resp. po jeho zápise

Read More

Dobrý deň, otehotnela som počas manželstva s mojím priateľom, s manželom rozvedení nie sme, zatiaľ sa rozvádzať nechcem. Aby bol priateľ zapísaný ako otec dieťaťa, treba ísť na matriku? Dieťa sa má narodiť o dva mesiace. Vopred ďakujem.

V zmysle Zákona o rodine sa otcovstvo určuje na základe troch zákonných domnienok otcovstva. Prvou domnienkou otcovstva je, že za otca dieťaťa sa považuje manžel matky, druhou je, že za otca dieťaťa sa považuje muž, ktorý spolu s matkou dieťaťa súhlasne vyhlásil, že je otcom dieťaťa a treťou je koncepcia založená na tzv. rozhodnom období. Pri všetkých troch domnienkach je rozhodnou skutočnosťou narodenie dieťaťa. Vo Vašom prípade, ak v čase narodenia dieťaťa budete stále vydatá, čo vzhľadom k uvedenému

Read More

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, chcem vydržať pozemok, ako sa posudzuje dobromyseľnosť? Ďakujem.

Dobrý deň, vydržanie je v podstate právna forma prechodu vlastníctva na nadobúdateľa – fyzickú alebo právnickú osobu, pri ktorom sa oprávnený držiteľ po uplynutí zákonom predpísanej doby stáva vlastníkom veci a tým aj jej skutočným držiteľom. Účelom inštitútu vydržania je uvedenie faktického stavu oprávnenej držby do súladu s právnym stavom. Je úzko späté s držbou, konkrétne len s oprávnenou držbou, ktorá môže vyústiť do nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním. Zákon určuje predpoklady vydržania, ktoré musia byť splnené po celú

Read More