Advokatmediator/ 17 marca, 2022/ Poradňa

Dobrý deň, doručením exekučného príkazu zaniká Vaša účasť v obchodnej spoločnosti, ktorá je povinná oprávnenému poukázať peňažné prostriedky (zodp. vyrovnaciemu podielu) v rozsahu vymáhanej pohľadávky s prísl., ak sa napr. oprávnený nedohodol s povereným exekútorom inak.